نشانی:

سعادت آباد، بلوار دریا، خیابن رامشه، توحید دوم، پلاک 66، اتوبار قدس

شمارهای تماس:

۸۸۵۶۱۰۰۰
۸۸۶۹۵۹۵۹
۸۸۵۶۰۱۷۷
۸۸۶۹۶۳۵۳
۲۲۱۲۰۳۰۷
۲۲۸۸۹۹۰۲
۲۲۲۹۲۸۱۱
۲۲۹۱۹۴۳۸
۴۴۴۸۸۶۷۵
۴۴۴۸۸۷۴۹
۴۴۴۴۹۹۵۳